ម្ជុលអ៊ីសូឡង់

  • composite polymer pin insulator

    សមាសធាតុបញ្ចូលម្ជុលវត្ថុធាតុ polymer

    អ៊ីសូឡង់ម្ជុលសមាសធាតុដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថាជាម្ជុលប៉ូលីមប៉ូលីលីនឬប៉ូលីម័រប៉ូលីម័រមានខ្សែប៉ូលីងខនដែលត្រូវបានការពារដោយលំនៅដ្ឋាន (អេចវីអេចស៊ីលីនជ័រ) មានគោលបំណងត្រូវបានម៉ោនយ៉ាងរឹងមាំលើរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ដោយម្ជុលឆ្លងកាត់នៅខាងក្នុង។ លំនៅដ្ឋានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងឬបោះដោយដំណើរការ crimping circumferential ។ សំភារៈផលិតផលៈសមាសធាតុផ្សំត្រូវបានធ្វើពីដំបងធ្វើពីជ័រ, ដៃអាវកាវបិទស៊ីលីកុននិងចុងបំពង់។