អ៊ីសូឡង់ប៉ុស្តិ៍

  • Composite Post Insulators

    សមាសធាតុភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សមាសធាតុ

    អ៊ីសូឡង់ប៉ុស្តិ៍ពិសេសសម្រាប់តំបន់ដែលមានការបំពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការផ្ទុកបន្ទុកមេកានិកខ្ពស់រយៈពេលវែងនិងខ្សែថាមពលបង្រួម។ និងមានលក្ខណៈពិសេសនៃទំងន់ស្រាលបរិមាណតូចមិនអាចបំបែកបានប្រឆាំងនឹងពត់កម្លាំងខ្ពស់សម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនិងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំង។